Kočka neni pes

Hyperaktivní Matty z pohledu moderního tréninku zvířat

27/ 01/ 2017

Kříženec Matty je bezesporu velmi energický pes, který potřebuje získat nejen základní výcvik, ale i možnost pravidelně vybít svou energii, což je jeho základní problém. To je však pro jeho majitelku obtížné vzhledem k péči o malou dcerku a také pro její nezkušenost s výcvikem. Z mého pohledu je tedy potřeba zvolit optimální způsob tréninku, časově a technicky zvladatelný a hlavně pochopitelný pro Mattyho i jeho paničku.

Hyperaktivní Matty z pohledu moderního tréninku zvířat

Způsoby tréninku můžeme v zásadě dělit do dvou skupin, z nichž obě mají své výhody a nevýhody a obě lze dělat dobře a špatně. Pro tento účel je nazývejme „učení odměnou“ a „učení mechanickou nápovědou“.  Jak je vidět, pro Mattyho a jeho majitelku se během jejich náročného dne hodí v různých situacích různý přístup. Pro chvíle, kdy si majitelka najde na Mattyho deset minut času a potřebuje ho rychle naučit například sednout na povel, volil bych já trénink odměnou. Pokud ho chce během krátké doby nechat vybít energii a psychicky zabavit, opět by byl ideální trénink za odměny. Ale pokud chce, aby pes jen klidně šel na vodítku vedle kočárku, kdy ho nemůže odměňovat, zbývá jí jen komunikovat s ním dobře použitým dotykem. Osobně bych tedy majitelku naučil základům používání odměn v tréninku a stanovil pravidelné tréninky alespoň několik desítek minut denně (klidně podle jejích možností rozdělený do více částí), kdy si pes vybije energii a naučí se potřebné dovednosti. Tyto intenzivní tréninky za odměny ale bude nutno psovi i majitelce jasně ohraničit tzv. signálem o začátku lekce (třeba odepnutí vodítka a nasazení jiného obojku), popř. i signálem o konci lekce, aby pes neočekával stejná pravidla i tehdy, kdy mu je majitelka nemůže zařídit.

     Jsem přesvědčen, že řídit celý Mattyho život skrze odměny, je pro jeho majitelku technicky neřešitelné a ani by se tím u něj nerozvinul potřebný klid, o který majitelka usiluje. Pro správné učení mechanickou nápovědou ale zase majitelka nemá, jak ukazuje epizoda, dostatek zkušeností

Od protagonistů seriálu už nějaké tipy „jak na to“ získala a nezbývá než doufat, že se jich bude držet. Pokud se bude chtít někam posunout, čeká ji ještě mnoho práce.  František Šusta